Rozvrh hodin

DEN

1.
8:00-8:45
2.
8:55-9:40
3.
10:00-10:45
4.
10:55-11:40
5.
11:50-12:35
PONDĚLÍ Č M ČS Č  
ÚTERÝ Č1 AJ ČZ Č Č2
STŘEDA Č Č M ZK  
ČTVRTEK Č M ČS ČP ČZ
PÁTEK M Č UK UK  

VYSVĚTLIVKY

Č - čtení a psaní
Č1 - půlené čtení  a psaní (1. skupina)
Č2 - půlené čtení a psaní (2. skupina)
M - matematika
AJ - anglický jazyk
ČS - člověk a jeho svět (bývalá prvouka)
ČZ - člověk a zdraví (tělocvik)
ČP - člověk a práce (pracovní činnosti)
UK - umění a kultura (hudební a výtvarná výchova)
 
ROZDĚLENÍ DO SKUPIN
Skupina 1
 
 
 
Skupina 2
 
půlené hodiny čtení a psaní začnou 3.10.2017