Hejného matematika

 

VÝUKA MATEMATIKY podle prof. Hejného

 

V čem je to jiné?

·       TRADIČNÍ MATEMATIKA – učitel dětem ukáže postup, vzorec – děti si ho osvojí, procvičí a už ho umí (často zapomenou)

 

·      HEJNÉHO MATEMATIKA

Matematika = soubor problémů.

– děti samy objevují matematiku, opakovaně řeší úlohy, vymyslí postup, vzoreček = zobecnění na základě pochopení.

MATEMATIKA SE PROBÍRÁ JAKO CELEK

- vše se vším souvisí, vše se prolíná,

NEJSOU TO IZOLOVANÉ VZOREČKY.

Učitel není nositelem moudra – jen děti vede, vybírá jim přiměřené úlohy na míru (výhodou je gradace) – řídí diskuzi.

Výuka probíhá v matematických prostředích,  které navazují na životní zkušenosti dětí.

(jsou to gradované série úloh, stejná matematická myšlenka se objevuje ve vícero prostředích)

H – matematika buduje kvalitní matematické poznání, založené na porozumění, nikoliv na nabiflovaných pravidlech. Schopnost řešit problémy a komunikovat – rozvíjí intelekt i sociální cítění.

ucebnice.fraus.cz/file/edee/2015/05/prirucka-pro-rodice3.pdf