Genetická metoda čtení

CO JE JINAK?

 

analyticko-syntetická metoda   genetická metoda

SLABIKOVÁNÍ

Nejdříve děti z hlásek skládají slabiku, skládáním slabik vzniká slovo,

např.: T- E = TE, T - A = TA, TE + TA = TETA.

HLÁSKOVÁNÍ, ČTENÍ CELÉHO SLOVA NAJEDNOU

Čteme po hláskách celé slovo najednou, neslabikujeme!

T- E -T -A = TETA.

4 TVARY PÍSMEN NAJEDNOU

děti se hned učí 4 tvary písmen 

JEN VELKÁ TISKACÍ PÍSMENA

děti se učí nejdříve jen jeden tvar písmen (velká tiskací)

KRÁTKÁ DOBA NA UVOLNĚNÍ RUKY

uvolňovací cviky před psaním

3 týdny až 1 měsíc

DOSTATEK ČASU NA UVOLNĚNÍ RUKY

uvolňovací cviky před psaním

 4 měsíce

 dlouho trvá, než jsou děti schopny číst smysluplný text

 ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

děti od počátku čtou s porozuměním, brzy se naučí číst

 děti se více spoléhají na pomoc učitele - zapíše jim úkoly, podepíše nebo orazítkuje práce .... 

 VELKÁ MOTIVACE

děti čtou velmi brzy, píší krátké vzkazy,

jsou samostatnější - zapisují si od počátku úkoly, podepisují si své práce

 výuka psacího písma začíná již počátkem října, kdy ruka není dostatečně uvolněná  výuka psacího písma začíná po Vánocích, kdy je ruka dostatečně uvolněná

 

 VÝHODY GENETICKÉ METODY:

 • vycházíme z toho, co již děti znají ze školky - tvary velkých tiskacích písmen
 • žáci se učí nejdříve pouze velká tiskací písmena, neučí se tak čtyři tvary písmen současně
 • písmena, která se učí, ihned zapisují, což podporuje motivaci dětí
 • děti jsou schopny číst jakýkoli text již velmi brzy
 • genetická metoda vede ke čtení s porozuměním
 • děti si zapisují co čtou, velmi brzy píší krátké vzkazy
 • velká písmena nečiní dětem problém zapisovat, skládají se pouze z rovných čar a obloučků
 • přechod na čtení malých tiskacích písmen je velmi rychlý (cca do 1 týdne)
 • malá tiskací písmena se vyvodí na základě tvarové podobnosti, např. Oo, Cc, Vv, Zz, Kk ..., zbytek se děti "doučí", nebo již dávno znají díky své zvídavosti
 •  je dostatek času na uvolnění ruky, se psaním malých psacích písmen se začíná cca v lednu (po přechodu na čtení malých tiskacích písmen), kdy je ruka dostatečně uvolněná

NEVÝHODY GENETICKÉ METODY:

 • metoda není zatím příliš rozšířená, učí se na cca 20% škol, problémy mohou nastat při přechodu na jinou školu během 1. ročníku
 • malý výběr učebnic
 • čtení neznámých a delších slov (např. různé místní názvy) může zpočátku trvat déle
 • pro zlomek dětí není tato metoda vhodná a časem přejdou ke slabikování