Výlet do Mostu

Výlet do Mostu

 

O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE

Na dlouho plánovaný výlet do Mostu jsme se všichni moc těšili. Děvčata spíš do divadla, kluci zase byli zvědaví na prohlídku hasičské zbrojnice.

Na Velké scéně jsme shlédli pohádkový muzikál na motivy klasické pohádky bratří Grimmů – ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA.  Pohádka ze světa tajemna a nadpřirozených sil se nám všem líbila.

 

Poté nás čekala návštěva u mosteckých hasičů, na kterou nás pozval Klárčin tatínek, pan Petr.

Vyprávěl nám o svém náročném povolání, o tom, co všechno musí člověk znát a umět, aby se mohl stát hasičem a pomáhat lidem v tísni. Při požárech, dopravních nehodách, při chemickém
ohrožení, živelných pohromách…

 

Ukázal nám pomůcky, které při své práci používá i vybavení požárních aut.

 Dozvěděli jsme se, že hasiči pomáhají nejen lidem, ale i zvířatům. Teď v zimě pomáhají hasiči třeba labutím, které uvízly v zamrzlé vodě.

 

Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé, škoda jen, že jsme pospíchali domů na oběd, poněvadž bychom ho dokázali poslouchat ještě hodně dlouho.

Panu Petrovi mockrát děkujeme.