Tajemný EGYPT

Tajemný EGYPT

Klárka s Terezkou si pro nás připravily zajímavé vyprávění o záhadách starověkého Egypta

a pomohly nám tak nahlédnout do doby faraónů, pyramid, mumií...

Je obdivuhodné, co toho děvčata o Egyptě ví.

Se zatajeným dechem poslouchali úplně všichni.

Patří jim veliké poděkování a pochvala.