PŘÍKOPSKÁ LAŤKA

PŘÍKOPSKÁ LAŤKA

V úterý 3. listopadu 2010 proběhlo školní kolo Příkopské laťky 4. a 5. ročníků.

Naši nejúspěšnější skokané: Klárka B., Honzík Č., Kuba a Pepa.

Patří jim velká pochvala za vzornou reprezentaci třídy.