Přespolní běh

Přespolní běh

Družstvo děvčat ze 4. a 5. ročníků  obsadilo krásné 3. místo v krajském kole PŘESPOLNÍHO BĚHU.

Naší třídu reprezentovala Karolínka.

Děvčatům patří veliká pochvala.

GRATULUJEME!