Centra - les

Centra - les

Poslední dva týdny v prosinci jsme si probrané učivo společně procvičili v centrech aktivit. Tentokrát jsme se zaměřili především na učivo přírodovědy, které nás provádělo napříč všemi předměty.

Společně jsme se ocitli v zimním lese – třídili jsme stromy, živočichy, v počítání řešili zajímavé úlohy, hádanky. Čtení o lese jsme rozebírali i po mluvnické stránce.

 Ve vlastivědě jsme si zopakovali učení o povrchu ČR. Na mapě jsme vyhledávali různé typy krajiny, zjišťovali jsme, kde a jaké druhy lesů bychom v naší republice mohli najít. Všechny zjištěné informace jsme si zapsali do sešitů a zakreslili do slepé mapky.

  V ateliéru jsme si připomněli zážitky z prosincového výletu do Mostu. Výtvarně jsme ztvárnili divadelní představení „Sněhová královna“ nebo „Šípková Růženka“. Kluky zase zaujala návštěva u hasičů.